Hızır Derneği

Yetim

“Yiyeceğini ve içeceğini bir yetimle paylaşan her Müslüman affedilmez bir günah işlemediği sürece, yüce Allah cennet kapılarını ona açacaktır.” (Tirmizi)

Bu sebeple yetimlere yapılacak olan her türlü yardım ve desteği insanlar arasında kalben kabul görmesi, dünyevi bir çıkar ve karşılık beklemeden yapılıyor olmasındandır. Desteğe muhtaç yetim ve öksüzlerin, eğitim dahil her türlü insani ihtiyaçlarının giderilmesi ve topluma yararlı insanlar olarak kazandırılması tüm Müslümanların ahlaki ve hukuki görevidir.