İnsani Yardım

Yakacak

Dünya’nın her yerinde mağdur olmuş; tabii afetler ve savaş gibi sebeplerden dolayı sıkıntıya düşmüş insanların kış aylarını sıcak şekilde geçirmeleri için odun, kömür gibi desteklerin yapılmasını sağlamak.