Hızır Derneği

Su Kuyusu

İnsan, hayvan, nebat; her canlının suya kavuşmasını tavsiye eden bir inancın mensupları olarak her coğrafyada bu konuya hassasiyet gösteren hayırseverler vasıtasıyla su kuyuları açıp, vakıf çeşmesi haline getirmekteyiz.