İnsani Yardım

Sağlık

Dünya’nın her yerinde yaralanmış, sakat kalmış, hastalıklarla mücadele eden insanların hayatlarını sağlıkla idame ettirebilmeleri için sağlık taramaları ve ilaç desteğini sağlamak.