Hızır Derneği

Mescit

“Kim Allah’ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse, Allah onun için cennette bir köşk inşa eder.” (Müslim) Hadis-i şerifinde anlatıldığı üzere mescitlerin imarı, tadilatı ve tamiratı Allah’ın (c.c) katında büyük sevaplardan ve faziletli amellerdendir.