Hızır Derneği

İnsani Yardım

Dünya’nın her yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabii afet vb. sebeplerle mağdur olmuş yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve yoksullukla mücadele etmek amacıyla organizasyonlar kurarak faaliyetlerini yürütür.