Hızır Derneği

Gönüllü Ol

  Kişisel Bilgiler
  Adınız
  Soyadınız
  Cinsiyet
  Mail Adresi
  Telefon Numarası
  Doğum Tarihi
  Yaşadığınız İl
  Yaşadığınız İlçe


  İş ve Eğitim Bilgileri
  Eğitim Durumu
  Okuduğunuz Okul
  Okuduğunuz Bölüm
  Meslek
  Çalıştığınız Yer
  Çalıştığınız Bölüm / Departman
  Görev / Ünvanınız
  Yabancı Dil Bilgisi

  İngizce Seviyeniz (Bilmiyorum/Orta/iyi/İleri)
  Almanca Seviyeniz (Bilmiyorum/Orta/iyi/İleri)
  Fransızca Seviyeniz (Bilmiyorum/Orta/iyi/İleri)
  Arapça Seviyeniz (Bilmiyorum/Orta/iyi/İleri)
  Diğer Belirtiniz Seviyeniz (Orta/iyi/İleri)


  İletişim ve İzinler
  Hızır İnsani Yardım ve Eğitim Derneği'ni nereden duydunuz?
  Hızır İnsani Yardım ve Eğitim Derneği'nin benimle şu kanallardan iletişime geçmesine onay veriyorum.
  Gönüllü Taahhütnamesini okudum, anladım ve kabul ediyorum*
  Kişisel verileri Koruma Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve kabul ediyorum*