İnsani Yardım

Gıda/Giyim

Dünya’nın her yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, mağdur olmuş insanların beslenme ve giyim kuşam ihtiyaçlarını gidermek.