İnsani Yardım

Barınma

Dünya’nın her yerinde tabii afet, savaş vb. felakete uğramış insanların barınma ihtiyaçlarını karşılamak.